Website >

Cultuureducatie met Kwaliteit

Scholen en culturele instellingen slaan de handen ineen om leerlingen mee te nemen in de wereld van muziek, theater, dans en cultureel erfgoed. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het Fonds voor Cultuurparticipatie werken de komende jaren op initiatief van het ministerie van OCW samen aan dit traject.

Koduijn: concept en ontwerp logo, animatie en website
in opdracht van: communicatieburo Podium

 

CEK_animatie_950x300.gif (1)
0-website-ontwerp-cultuureducatie-met-kwaliteit-00.jpg
1-website-ontwerp-cultuureducatie-met-kwaliteit-00.jpg
2-website-ontwerp-cultuureducatie-met-kwaliteit-00.jpg